Swedbank Business Network

Digitāla satura un rīku platforma businessnetwork.lv uzņēmumiem un to darbiniekiem, kurā apkopots biznesā noderīgs saturs, kalkulatori, rēķinu apstrādes sistēma un daudzas citas uzņēmējiem noderīgas iespējas.