Linda Upeniece, Mārketinga un sabiedrisko attiecību departamenta direktore, „BTA Baltic Insurance Company”:

„Inspired eCommerce” ir eksperti savā jomā un spēj sasniegt kopīgi izvirzītos mērķus, mūs aktīvi informējot par jaunākajiem gaidāmajiem notikumiem un stratēģiskajos plānos nepieciešamajām izmaiņām, lai reaģētu un nodrošinātu mums „pirmatklājēju” priekšrocības konkurentu vidū. Spēcīga un profesionāla komanda veido kvalitatīvas kampaņas, kas nodrošina labus rezultātus un ļauj sasniegt vai pat pārsniegt izvirzītos mērķus.”