Elīna Neiberga, H&M Latvijas Mārketinga vadītāja:

“Inspired UM vienmēr ir izrādījusi interesi un palīdzējusi ar padomu ne tikai par mediju stratēģiju, bet vienmēr centusies skatīties dziļāk, no mārketinga stratēģijas viedokļa. Tāpat jāuzsver fakts, ka aģentūras sniegums efektīvā mediju pirkšanā un plānošanā, ir devis iespēju uzņēmumam optimizēt mediju izmaksas.”