Elīna Sprūde-Nesenberga, Rīgas Tehnniskās universitātes projektu vadītāja:

“”Inspired Academy” kursi ļauj plašākā mērogā skatīt mārketinga aktivitātes un palīdz pieņemt stratēģiskus lēmumus. Mācības nav teorijas iekalšana un vienīgā “pareizā” risinājuma iemācīšana, bet gan mācīšanās domāt un pieņemt lēmumus, rast risinājumus, izvērtējot konkrētos apstākļus un mērķus. Īpašs bonuss ir iespēja diskutēt un uzzināt Latvijas pieredzi gan no pasniedzējiem, gan no citiem kursu apmeklētājiem – mārketinga praktiķiem.”