Elīna Sprūde-Nesenberga, Rīgas Tehnniskās universitātes projektu vadītāja:

Inspired Academy kursi ļauj plašākā mērogā skatīt mārketinga aktivitātes un palīdz pieņemt stratēģiskus lēmumus. Mācības nav teorijas iekalšana, bet gan mācīšanās domāt un pieņemt lēmumus, rast risinājumus, izvērtējot konkrētos apstākļus un mērķus. Īpašs bonuss ir iespēja diskutēt un uzzināt Latvijas pieredzi no pasniedzējiem un citiem kursu apmeklētājiem – mārketinga praktiķiem.”