Privātuma politika

INSPIRED EKOSISTĒMAS PRIVĀTUMA POLITIKA

Inspired Ekosistēma ietver tālāk norādītos uzņēmumus (datu pārziņus):
SIA “Inspired”
SIA “Inspired Connect”
SIA “Hive”
SIA”Digital Holding”
SIA “Inspired Digital”

(turpmāk tekstā – “Inspired Ekosistēma”, “mēs”, “mums”, “mūsu”)

Mēs apņemamies aizsargāt un respektēt Jūsu privātumu atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem. Šajā Privātuma politikā mēs izklāstīsim, kā mēs apstrādāsim Jūsu personas datus saistībā ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem. Lūdzam rūpīgi izlasīt šo informāciju.

Mēs pieņemam, ka, izmantojot mūsu pakalpojumus, Jūs piekrītat mūsu Privātuma politikai.

KĀ UN KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS APSTRĀDĀJAM

Kas ir personas dati?
Personas dati ir jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz identificētu vai identificējamu personu.

SAZIŅA AR MUMS
(Datu apstrādes tiesiskais pamats- leģitīma interese)

Kad sazināties ar mums, lai saņemtu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, e-pastu, tālruņa numuru un brīvprātīgi sniegtu informāciju. Mēs varam apstrādāt Jūsu datus ne ilgāk kā 2 mēnešus no to saņemšanas brīža, lai izmantotu potenciālai saziņai ar Jums nākotnē.

SADARBĪBAS NODROŠINĀŠANA
(Datu apstrādes tiesiskais pamats- leģitīma interese)

Ja Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, mēs apstrādājam tādus Jūsu vai Jūsu darbinieku (norādīto kontaktpersonu) personas datus kā vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.

PIETEIKŠANĀS VAKANCĒM
(Datu apstrādes tiesiskais pamats- leģitīma interese)

Piesakoties mūsu izsludinātajām amata vakancēm, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei, lai mēs varētu izvērtēt Jūsu atbilstību izsludinātā amata prasībām, uzaicināt Jūs uz interviju, kā arī informēt Jūs par amata konkursa rezultātiem.

Lai pieteiktos izsludinātajai amata vakancei, Jūs varat sūtīt savu CV un motivācijas vēstuli ar norādi “______” (amata vakances nosaukums) uz personals@inspired.lv.

Pēc Jūsu atsevišķi sniegtas piekrišanas mēs iekļausim Jūsu datus mūsu datubāzē, lai turpmāk varētu Jūs informēt par jaunām un Jums saistošām amata vakancēm Inspired Ekosistēmā.

FOTOGRAFĒŠANA UN FILMĒŠANA PASĀKUMOS
(Datu apstrādes tiesiskais pamats- leģitīma interese)

Informējam, ka mūsu organizētajos pasākumos mēs varam veikt fotografēšanu un filmēšanu, lai vairotu mūsu uzņēmuma aktivitāšu publicitāti. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt publicēti un izvietoti mūsu mājaslapā un mūsu sociālo tīklu zīmolu lapās (Facebook un Linkedin). Jūs jebkurā laikā varat lūgt izņemt savu attēlu no mūsu komunikācijas materiāliem, rakstot uz e-pastu privacy@inspired.lv.

VIDEONOVĒROŠANA
(Datu apstrādes tiesiskais pamats- leģitīma interese)

Inspired Ekosistēmas telpās tiek veikta videonovērošana, lai aizsargātu mūsu īpašumu un novērstu nelikumīgas darbības, kā arī nodrošinātu mūsu darbinieku un klientu drošību. Pie ieejas mūsu telpās ir izvietota brīdinājuma zīme, kas informē apmeklētājus par videonovērošanu.

MĒS NODROŠINĀM DATU DROŠĪBU

Mēs pielietojam saprātīgus organizatoriskos un tehnoloģiskos pasākumus, lai aizsargātu Jūsu datus no neatļautas izpaušanas, lietošanas vai pārveidošanas.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

Mēs glabājam un apstrādājam Jūsu personas datus līdz brīdim, kamēr:

  • tiek izpildītas noslēgtā pakalpojuma līguma saistības vai tiek sniegts pakalpojums;
  • normatīvajos aktos noteikts pienākums glabāt attiecīgos datus;
  • nav atsaukta iepriekš sniegta piekrišana datu apstrādei;
  • ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā varam realizēt savas leģitīmās intereses;
  • datu uzglabāšana nav vairs nepieciešama, jo apstrādes mērķis ir sasniegts.

Videonovērošanas ceļā iegūtie personas dati (videoieraksti) tiek glabāti ne ilgāk kā 30 dienas.

JŪSU TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PERSONAS DATU APSTRĀDI

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Lai uzzinātu, kādus datus par Jums mēs apstrādājam un lai realizētu citas savas kā datu subjekta tiesības, Jums ir jāiesniedz iesniegums pie mums klātienē, uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte) vai jānosūta ar elektronisko parakstu apliecināts iesniegums uz e-pastu: privacy@inspired.lv

Ja Jūs neapmierina mūsu sniegtā atbilde uz iesniegumu vai, ja, Jūsuprāt, mēs pārkāpjam normas, kas regulē personas datu apstrādi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja Jums ir radušies jebkādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mūsu personas datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pasta adresi privacy@inspired.lv vai rakstot mums uz adresi: Tērbatas iela 30, Rīga, LV-1011.

IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Mūsu Privātuma politika var tikt mainīta vai atjaunināta jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Tādēļ iesakām regulāri pārlasīt šo Privātuma politiku.

 

Privātuma politika ir spēkā no:      25.05.2018